Passion, Freedom
Aviation for an
Extraordinary Life!

ASA Signed a Collaboration Contract with Xinjiang Aero Sports Association

xinjian-asa-2

April 13th, ASA and Xinjiang Autonomous Region Aero Sports Association had ceremony of strategic partnership in Shandong, Qingdao.
The Xinjiang Autonomous Region Secretary General, Mr. Zhang Jun and ASA president Mr. Shudong Li signed a collaboration contract and also the ASA Vice-President Mr. Zhao Ming Jie, CEO of Zanmao electronics company Mr. Yuan Shusheng, and Jiaozhou City Deputy Major Mr. Zhang Wenhu attended the ceremony as well.

xinjian-asa-3